Kontakt

FORTRADE D.O.O. je firma osnovana 1996. godine i ima cilj

delovanja kroz poslovne aktivnosti koje obuhvataju:


• Carinsko zastupanje

• Posredovanje u uvozu robe

• Skladištenje robe


Naše kancelarije se nalaze na dve lokacije u Nišu i jedna u

Prokuplju, odakle carinski agenti pokrivaju sve carinske ispostave na teritorijama gradova i okoline.


Svakom klijentu pristupamo individualno u skladu s njegovim

potrebama, pomažući mu da optimizuje svoje troškove i unapredi

svoje poslovanje.
Osnovni podaci


Matični broj:  17107631

PIB: 100337026O nama

Usluge


       Copyright © FORTRADE d.o.o. 2021  |   Developed by Milan Đorđević


Linkovi

• Carinsko zastupanje


FORTRADE D.O.O. pruža usluge carinskog zastupanja u uvozu

i izvozu robe kao i u svim drugim carinskim postupcima.

Naše kancelarije se nalaze na dve lokacije u Nišu i jedna u

Prokuplju, odakle carinski agenti pokrivaju sve carinske ispostave

na teritorijama gradova i okoline, dok se ispostave u drugim

mestima i na graničnim prelazima pokrivaju kroz mrežu partnera.

Iskustvo i znanje naših licenciranih carinskih agenata obezbeđuje

da se carinska procedura završava efikasno, u najkraćem

mogućem roku i u skladu sa propisima, a savremeni informacioni

sistem omogućava brz i efikasan rad. FORTRADE raspolaže

carinskim garancijama za carinske postupke, što pruža mogućnost

da se roba u uvozu preuzima pre plaćanja uvoznih carinskih

dažbina - što je posebno bitno kod hitnih i temperaturno

osetljivih pošiljki.


• Posredovanje u uvozu robe


Posredovanje u uvozu robe za potrebe partnera po unapred

dogovorenim parametrima.

Za robu čiji uvoz odnosno izvoz podleže dozvolama, mišljenima i

saglasnostima - kao što su lekovi, medicinska sredstva,

farmaceutski i biološki uzorci, električna, elektronska oprema i

aparati, pružamo usluge posredovanja kod pribavljanja ovih

dokumentata, odnosno apliciranja za odgovarajuće dozvole

kod nadležnih organa.


• Skladištenje robe


FORTRADE D.O.O. pruža i usluge skladištenja robe u carinskom

magacinu.

Centrala


Episkopska 10/E

18000 Niš - Srbija

tel./fax.:  +381 (018) 522 011

e-mail:  fortrade.nis@gmail.com


Poslovnica Aerodrom Niš


Vazduhoplovaca bb

18000 Niš - Srbija

tel./fax.:  +381 (018) 4522 898

mobil.:    +381 (063) 317 743

e-mail:  fortradenis.airport@gmail.com

Poslovnica Prokuplje


Partizanska bb

18400 Prokuplje

Srbija

tel.:   +381 (063) 317 697

e-mail:  fortrade.prokuplje@gmail.com

• Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture -   Odeljenje za drumski transport  http://www.mgsi.gov.rs/


• Uprava carina

    http://www.upravacarina.rs